ბოლოს პოსტები

  • ტრადიცია

    Trending

    იულიუს ევოლა ტრადიციების შესახებ

    ზოგ ადამიანს მიაჩნია, რომ ყველანაირი ტრადიცია, რომელიც კონკრეტულ ერს გააჩნია , უნდა მიეცეს დავიწყებას, ვინაიდან ტრადიციები ხელს უშლის ამ კონკრეტული ერის განვითარებას და მის გაერთიანებას უკვე “განვითარებულ” ერებთან. გაგრძელება