კატეგორია: გამონათქვამები

სხვადასხვა ცნობილი და უცნობი ადამიანების საინტერესო და ბრძნული გამონათქვამები